Zhaahirah

The meaning of the name Zhaahirah is Apparent, evident, Bright.

Name In Arabic : زهيهرة
Name In Bangla : জ্হাহিরাহ
Name In Urdu : زھہیرہ
Name In Hindi : ज़हाहिरः

Name Views : 9,099
Share This Name :


Similar Muslim Names : Zhaahir   Zhabyun   Zhafir   Zhahiir   Zhalah   Zharf   Zharif   Zhafeerah   Zhaheerah   Zhala   Zhalai   Zhalay   Zhaleh   Zhasman   Zhasmin  

Note : If you think this name contains an error/not correct with spelling, meaning of the name or Arabic, Hindi, Urdu, Bangla writing please do not hesitate to drop us an email

Comments